วิธีใช้งาน
1. ติดตั้ง app DJ Streaming
2. เปิด app ที่ติดตั้ง ในระบบ android หรือ ios
3. เพิ่มสถานี
     3.1 ค้นหา ด้วย ID (รหัสสถานี) ด้วยคำว่า waluka
     3.2 ค้นหาด้วย QR code รูปด้านล่าง